Wijziging IKB voorschriften per 1 september

Publicatiedatum: 19-08-2016

Per 1 september zullen er een aantal wijzigingen in de IKB regeling van kracht gaan. De meeste van deze wijzigingen zijn tekstuele aanpassingen te verduidelijking van de bestaande teksten en zullen dus voor u geen directe gevolgen hebben. De wijzigingen die wel directe gevolgen voor u hebben staan hieronder samengevat;
 

Deze voorschriften zijn nieuw:
F023a – Alleen van toepassing voor blanke kalveren: Wanneer de ruwvoerverstrekking via een aparte voerbak plaatsvindt, dient deze tenminste 40 cm breed te zijn. Wanneer er meer dan 10 kalveren gebruik moeten maken van dezelfde ruwvoerbak dient er per 10 kalveren tenminste één staplaats van 40 cm beschikbaar te zijn.
L004a – Er mogen alleen antibiotica op uw bedrijf aanwezig zijn die op het bedrijfsbehandelplan vermeld staan. Als uw dierenarts een ander antibioticum voorschrijft of afgeeft, dient hij/zij daar een schriftelijke onderbouwing voor af te geven. Deze onderbouwing dient u dan te bewaren in uw administratie.

Deze (wijzigingen van de) voorschriften zijn voor u belangrijk:
A001 – De looproutes hoeven niet langer zichtbaar te zijn op de plattegrond.
B006 – Er mogen geen zichtbare resten van diergeneesmiddelen aanwezig zijn op het bedrijf. Dit betekent bijvoorbeeld dat de weegschaal inclusief het afweegbakje en de plek waar diergeneesmiddelen worden toegepast en opgeslagen, schoon dienen te zijn.
DA005 – Aan de hand van de diergeneesmiddelenregistratie die met de starters meekomt, moet duidelijk worden welke kalveren het betreft en van welk bedrijf de kalveren en de diergeneesmiddelenregistratie afkomstig zijn.
J001 – Vleeskalveren mogen niet samen met andere diersoorten in één ruimte worden gehuisvest. Andere “rundersoorten” als vleesvee en fokvee worden ook beschouwd als een andere diersoort.
L005 – Als er bij een spoedgeval, waarbij het consult wordt uitgevoerd door een andere dierenarts dan degene waarmee een één-op-één overeenkomst is afgesloten (of zijn/haar vervanger), diergeneesmiddelen worden achtergelaten, dan dient door de dierenarts op de visitebrief aan te geven dat het een spoedconsult betrof.
M005 – De kadaverplaats dient, bij afwezigheid van een kadaver, te allen tijde visueel schoon te zijn.
M009 – Naast de eis dat er op het bedrijf brandblussers aanwezig moeten zijn, moeten deze brandblussers nu ook REOB gecertificeerd zijn. Dit betekent dat ze periodiek gecontroleerd moeten worden door een REOB gecertificeerd bedrijf. Bij goedkeuren worden de brandblusmiddelen voorzien van een gele sticker waarop aangegeven is voor welke datum een nieuwe controle dient plaats te vinden.
O001 – Bedrijven die als structureel veelgebruiker zijn aangewezen dienen, naast het vernieuwen van het bedrijfsgezondheidsplan, tevens een driehoeksoverleg over het bedrijfsgezondheidsplan te organiseren. Deelnemers aan dit gesprek dienen te zijn de kalverhouder, de dierenarts (en eventueel de eigenaar). Het driehoeksgesprek dient net zo lang plaats te vinden als het bedrijf als structureel veelgebruiker is aangewezen. In het bedrijfsgezondheidsplan dient vastgelegd te worden dat het gesprek heeft plaatsgevonden.


Dit voorschrift is verwijderd
MA001 – U hoeft niet langer een telefoonlijst voor noodgevallen op uw bedrijf aanwezig te hebben.
(Bron: www.kalversector.nl)

Ook de volgende documenten zijn gewijzigd: de voorschriften voor verzamelcentra, erkenningsvoorwaarden CI’s en de overeenkomst kalverhouder/kalvereigenaar/geborgde vleeskalverdierenarts

Per 1 september zullen dus de controles worden uitgevoerd aan de hand van deze nieuwe voorschriften.
Alle veranderingen zijn ook terug te vinden op de website van de IKB: www.kalversector.nl

 

Overige berichten

Keurmerk diervoederchauffeur
Eurotier 2022!
Nederland Kalverland
Vacature Procesoperator Ermelo
Helma Lodders op bezoek!
Geboortenieuws!
Vakblad de Molenaar op bezoek
Kom jij ons team versterken? reeds vervuld
Kinderen van de Eigen & Wijzer op bezoek