Milk Intelligence

'De ideale weg van kalf naar koe'

Met de opfok van kalveren wordt een belangrijke basis gelegd voor het uiteindelijke rendement op een melkveebedrijf. Hierbij is het van belang om het genetisch potentieel van het pasgeboren kalf zo te benutten dat het jonge dier uitgroeit tot de perfecte melkkoe. Ons ‘Maxilac Milk Intelligence Program’ en de bijbehorende producten helpen hierbij.

Genetisch potentieel

Het ‘Maxilac Milk Intelligence Program’ is gebaseerd op onze succesvolle ‘knowhow’ en aanpak uit het verleden, gecombineerd met de allernieuwste kennis, innovaties en grondstoffen van vandaag. Binnen Milk Intelligence staat de verbondenheid van allerlei processen in het dier centraal. Dit resulteert in 3 bedrijfsspecifieke opfokstrategieën en één unieke, voor u op maat gemaakte strategie. Allemaal gericht op het maximaal benutten van het genetisch potentieel van het dier onder uw specifieke bedrijfsomstandig- heden.