MELKVERVANGERS

We bieden kwalitatieve en passende melkvervangers aan voor kalveren, biggen en lammeren. Aan de basis voor onze melkvervangers staat ons Milk Intelligence Program. Hiermee benutten we maximaal het genetisch potentieel van de jonge dieren, uiteraard met alle aandacht voor dierenwelzijn.

Mengvoeders

We bieden hoogwaardige mengvoeders aan voor kalveren, die perfect afgestemd wordt op onze melkvervangers. Hierdoor kunnen we een volledig voerpakket en een optimaal voerrantsoen voor kalveren leveren.

Kalfsvlees

We produceren kwalitatief en smaakvol kalfsvlees. Dit gebeurt op onze eigen- en gecontracteerde bedrijven, waarin we stal-management toepassen en kalverhouders begeleiden. Hierdoor is er veel samenwerking in de keten en ondersteunen we de kalverhouders in alle facetten.

Kalverhandel

We handelen in kalveren van alle leeftijden en rassen, zowel nationaal als internationaal. De kalverhandel hebben we volledig in eigen beheer. Op het opvangcentrum worden de kalveren verzameld en geselecteerd op klasse, geslacht en gewicht. De kalveren worden geleverd op eigen en gecontracteerde stallen. Ook worden de kalveren verkocht en geleverd aan afnemers in de vrije sector, zowel blank- als rosévleeskalveren.

We werken...

…met verantwoorde, duurzame grondstoffen. Samen met geavanceerde productietechnieken staat dit aan de basis van een constante topkwaliteit producten. Geborgd door het KLARENBEEK KWALITEITSSYSTEEM.

…in onze stallen met de SLIMME STAL METER om het klimaat in de stallen verder te optimaliseren.

…samen met al onze handelaren met het KALF VOLG SYSTEEM, waarbij het transport tussen melkveehouder en verzamelcentrum of kalverhouder dient te worden geregistreerd.

Dit zorgt voor een bijdrage aan de kwaliteit van jonge kalveren door de nuchter kalf kwaliteit (NUKA) te verbeteren en het uitvalspercentage en antibioticagebruik te reduceren.

…mee aan het onderzoek EMISSIEARM VEEVOER om vanuit de veehouderij de milieubelasting te verlagen.

bulkwagen klaremelk